Amdanom ni

Galw pob darpar dyfwr bwyd!

Galw pob darpar dyfwr bwyd!!! Prosiect yw Community Foodie sy’n darganfod, datblygu a chefnogi mentrau cymunedol i dyfu bwyd yn ardaloedd gwledig Bro Morgannwg, Pen-y-bont ar Ogwr a Thorfaen.

Nod y prosiect Community Foodie yw meithrin sgiliau gwerthfawr, cefnogi ffyrdd iach o fyw a dod â phobl o bob oed at ei gilydd. Mae hefyd yn codi ymwybyddiaeth o fanteision ehangach tyfu eich bwyd eich hun, o safbwynt cynaliadwyedd, yr amgylchedd ac iechyd.

Ein Cymorth

 • 1:
  Dod â thirfeddianwyr a phobl leol at ei gilydd i nodi mannau addas ar gyfer tyfu bwyd. Cynorthwyo gyda chaniatâd cynllunio, prydlesi a’r gwaith papur!
 • 2:
  Eich helpu i nodi’r model tyfu mwyaf addas. Gallwn gynnig cyfleoedd i ymweld â phrosiectau gerddi eraill a chyfarfod â garddwyr cymunedol i weld sut maen nhw’n gwneud pethau.
 • 3:
  Rhoi cyfle i chi gael gafael ar gyngor cyfreithiol a thechnegol. A ninnau’n rhan o rwydwaith cenedlaethol o raglenni tyfu bwyd, gallwn gael gafael ar gyngor ac argymhellion ar eich cyfer.
 • 4:
  Cymorth ymarferol i’ch helpu i dyfu bwyd. Gallwn gynnig rhywfaint o gymorth ymarferol o ran sefydlu eich gardd.
 • 5:
  Eich cynorthwyo i gyflenwi’r bwyd sydd dros ben yn eich cymuned. Eich cysylltu â phrynwyr ar gyfer eich bwyd pan fyddwch yn dymuno gwerthu.
 • 6:
  Eich cefnogi i sefydlu cysylltiadau â phrosiectau tyfu cymunedol eraill. Trwy’r wefan hon a’n safleoedd Facebook a Thrydar, gallwch gyfarfod â grwpiau a garddwyr eraill er mwyn rhoi cefnogaeth i’ch gilydd.
 • 7:
  Cymorth ariannol i roi cychwyn ar eich prosiect. Oes, mae gennym ni gyllideb fach a gallwn eich cynorthwyo i ddod o hyd i gyllid o leoedd eraill os na allwn ni helpu.

Daw Community Foodie i chi gan

Creative Rural Communities

Yr Hen Neuadd, Y Stryd Fawr
Y Bont-faen, Bro Morgannwg
CF71 7AH

01446 704835

Reach

Uned 3  Trem y Castell  Pen-y-bont ar Ogwr CF31 1NJ

01656 815098

Create

Maenor Llanyrafon
Llanfrechfa Way
Cwmbrân Torfaen NP44 8HT

01495 742147